Karolina Freino, Confluence. The Monument to Emma Goldman

Nawigacja

15.09-30.11 | Litwa, Kowno, zbieg rzek Niemen i Wilia


Emma Goldman (1869–1940) – ikoniczna postać walki o prawa kobiet i sprawiedliwość społeczną, a także ruchu anarchistycznego – urodziła się w Kownie, w rodzinie żydowskiej, wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych, gdzie stała się aktywistką polityczną, mówczynią i publicystką, poświęcając życie walce o wolność w jej różnorodnych aspektach. Przeciwstawiała się patriarchatowi, kapitalizmowi i dogmatom religijnym, opowiadała się za prawem kobiet do antykoncepcji i samostanowienia. Jej pomnik, stworzony przez Karolinę Freino, stanął w Kownie, u zbiegu rzek Niemen i Wilia, co symbolizuje siłę płynącą ze współdziałania i solidarności, które były jednymi z kluczowych aspektów filozofii Emmy Goldman. Ma formę boi z reflektorem, który nieustająco błyska jej autobiografię Living My Life, tłumaczoną na alfabet Morse’a. Proces translacji na żywo, litera po literze, widoczny jest na stronie internetowej goldman.bienale.lt. Praca powstała w ramach 11. Biennale w Kownie, którego tegoroczna edycja poświęcona jest współczesnym pomnikom i sposobom upamiętnienia w przestrzeni publicznej.

Karolina Freino, Confluence. The Monument to Emma Goldman

Karolina Freino, Confluence. The Monument to Emma Goldman


Karolina Freino, Confluence. The Monument to Emma Goldman

karolinafreino.com