Joanna Rajkowska: Trincomalee, 2.03.2000, Sri Lanka, 2016

Na granicy

22.03 – 9.05 | Szczecin, Trafostacja Sztuki


Czy do samobójstwa można się odnieść z prawdziwą empatią? Joanna Rajkowska w swoim projekcie Samobójczynie nie diagnozuje tego aktu i nie przykłada do niego jakiegokolwiek etycznego imperatywu – zamiast tego skupia się na swojej relacji z kobietami, które go dokonały lub wysłały inne kobiety na misje samobójcze. Artystka zestawia swoje ciało z fotografiami z Indonezji, Rosji, Izraela czy Pakistanu, posługując się zmodyfikowaną techniką billboardu rotacyjnego. Żyjące ciało jest „pożyczane” i znajduje się w miejscu szczątków ofiary. To ułuda, tak samo jak to, że jesteśmy w stanie zrozumieć dramatyczność takiego aktu. Nie pomoże nam w tym nawet sztuka.

trafo.art