Elżbieta Cieślar, Czas - przestrzeń - materia, 1957-58, fot. Archiwum Elżbiety Cieślar

MOŻLIWOŚĆ RZEŹBY

30.03 - 28.04 | Warszawa, Galeria Salon Akademii


Jerzy Jarnuszkiewicz był jedną z najważniejszych postaci w historii Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jako pedagog prowadzący pracownię rzeźby przekraczał tradycyjnie pojęte granice dyscypliny realizując szeroki program dydaktyczny uwzględniający zagadnienia dotyczące fotografii czy architektury. W jego pracowni panowała atmosfera wzajemnej nauki, wymiany i rozmowy poza hierarchiami. Opowiadając o swojej działalności na akademii w latach 1954-1985, Jarnuszkiewicz podkreśla procesualność podejmowanych przez siebie i swoich studentów działań, a także otwartość na zmiany. Wspomina, że „gdy pojawiały się nowe media, nowe stylistyki, wówczas stwarzaliśmy sytuacje dogodne do ich wprowadzenia i poznania”. Wystawa Możliwość rzeźby pokazuje wybrane prace studenckie z pracowni Jerzego Jarnuszkiewicza i naświetla podejmowane wówczas zagadnienia, takie jak współdziałanie, czasoprzestrzeń czy studium natury. W Galerii Salon Akademii zobaczymy m.in. prace Wiktora Gutta, Grzegorza Kowalskiego, Zofii Kulik, Przemysława Kwieka, Macieja Szańkowskiego czy Henryka Morela.

salonakademii.asp.waw.pl