Budynek z mieszkaniami socjalnymi w Navarre w Hiszpanii zaprojektowany przez Alfonso Alzugaray'a, fot. materiały prasowe

MIESZKAĆ GODNIE

26.04 | Warszawa, Centralna Biblioteka Rolnicza


Na tegorocznym Forum Mieszkaniowym „Mieszkać Godnie” zaprezentowane zostaną rozwiązania dotyczące polityki mieszkaniowej skierowane do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, osób niezamożnych oraz wszystkich zainteresowanych polityką mieszkaniową, planowaniem przestrzeni i otoczenia sąsiedzkiego. Bezpłatna konferencja adresowana jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządów, rządowej administracji, niezależnych firm i organizacji pozarządowych. Debata będzie próbą sformułowania modelowych rozwiązań odpowiadających na potrzeby i problemy w polskim mieszkalnictwie, które zdiagnozowane zostały podczas zeszłorocznego Forum. Podczas przemówień i paneli przedstawione zostaną zjawiska i praktyki takie jak najem społeczny, kooperatywy mieszkaniowe czy ubóstwo energetyczne. Organizatorem konferencji jest Fundacja Habitat for Humanity. Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem zachęcamy do bezpłatnej rejestracji pod adresem: forummieszkaniowe.org