Błażej Ostoja-Lniski, "My way", 2017

Miejsce

8.03 – 6.04 | Warszawa, Galeria XXI


Błażej Ostoja Lniski uprawia malarstwo i grafikę. Swoje obrazy określa jako obiekty wagi ciężkiej. Tłumaczy "W całej mojej twórczości dominuje wertykalizm, co można interpretować jako swoistą refleksję nad problemem przemijania. Malarstwo moje nie ma w sobie nic z pośpiechu, łapczywości, jest rezultatem powolnej syntezy, nie nagłego olśnienia. Obrazy są zapisem w czasie, trwają, wchłaniają czas w siebie. Większość moich prac zasadza się na powtórzeniu. Piszę te same słowa, frazy, smakując ich dźwięk, wyciszając inne myśli. Dlatego struktura każdego obrazu jest złożona, warstwa górna jest zwielokrotnieniem i multiplikacją frazy inicjującej. W moich obrazach wszystko nawarstwia się, mnoży. Istotny jest dla mnie moment, kiedy stare zostaje strącone w przeszłość, zdegradowane poprzez nałożenie nowej warstwy". 

www