Fot. Marian Musiał

Miasteczko

8.06–15.07 | Warszawa, Fundacja Archeologii Fotografii


Suchedniów, niewielkie miasteczko położone na trasie między Skarżyskiem-Kamienną a Kielcami. Idąc od miejscowej stacji kolejowej, można było natrafić na jedyny w okolicy zakład fotograficzny „Tęcza”, przez dziesięciolecia prowadzony przez Mariana Musiała. Fotografia była dla niego nie tylko pracą, lecz i pasją, którą często realizował poza atelier. Wystawa Marian Musiał. Element krajobrazu prezentuje zaledwie ułamek z jego ponad pięćdziesięcioletniego dorobku, koncentrując się wokół trzech wiodących wątków: fotografii portretowej z lat 40., życia codziennego Suchedniowa w latach 50. – 80. oraz zdjęć pejzażowych (wykonywanych często wraz z Pawłem Pierścińskim, jednym z najwybitniejszych przedstawicieli kieleckiej szkoły krajobrazu). Warto dodać, że część jego archiwum została zdigitalizowana i jest dostępna na stronie projektu Wirtualne Muzeum Fotografii.

faf.org.pl