"Citymorphosis". © Marek M. Berezowski

Miasta zmian

6.12 | Warszawa, Faktyczny Dom Kultury


Fotograf Marek M. Berezowski prawie pięć lat dokumentował przemiany architektoniczne miast dawnego Bloku Wschodniego. W książce fotograficznej Citymorphosis odnajdziemy przykłady najbardziej postępujących zmian m.in. w Berlinie, Warszawie, na Śląsku, w Moskwie, Petersburgu, Pekinie, Chongqing, Tianjin, Guangzhou i Wenchang. Miejsce zostały wybrane ze zględu na intensywność postępującej transformacji. Mimo że geograficznie i kulturowo odmienne, miasta postkomuniastyczne, jak i miasta współczesnego kapitalizmu, posiadają podobne cechy, widoczne szczególnie dobrze w ich krajobrazie architektonicznym i urbanistycznym. Odnajdziemy je zarówno w budownictwie masowym, jak i drapaczach chmur. Tytułowe metamorfozy to przekształcenia przestrzeni miejskich prowadzące najczęściej do ich unifikacji, która wynika z podporządkowania planowania miasta logice wzrostu i zysku. Podobieństw możemy szukać na niepodpisanych zdjęciach, pozbawionych cech dystynktywnych, takich jak charakterystyczne dla danego miejsca symbole, napisy czy twarze mieszkńaców. Dzięki temu zabiegowi rzeczywistość przedstawiona w książce może wydać się jednym megamiastem.

www.instytutr.pl/pl/faktyczny-dom-kulturywww.facebook.com/mmberezowski