Dominika Sadowska, bez tytułu, fot. dzięki uprzejmości artystki

MIĘDZY NATURĄ A FIKCJĄ

1 – 19.06 | Łódź, Galeria Kobro


Wystawa Pomiędzy nauką a fikcją przygląda się wzajemnym relacjom świata przyrody i technologii w obecnych czasach, kiedy te dwie sfery życia coraz częściej przenikają się. Zjawiska czerpiące jednocześnie ze świata organicznego i technosfery są przedmiotem badań naukowych, bazą, na której powstają nowe dziedziny (np. biomedycyna), a także tematem refleksji w humanistyce (rozważania etyczne, enwironmentalizm, transhumanizm) i sztuce (bio art). Jednocześnie, jak podkreślają organizatorzy wystawy, “mimo wzrastającej świadomości o funkcjonowaniu świata przyrody i wiedzy o sposobach jej ochrony, ekologiczna katastrofa jest wciąż zagrożeniem”. To właśnie dlatego wystawa ma zwracać się w kierunku natury. Na ekspozycji, która jest częścią Fotofestiwalu, zobaczymy prace artystów związanych z łódzką Akademią Sztuk Pięknych: Anny Bąk, Dagmary Bugaj, Agnieszki Chojnackiej, Artura Chrzanowskiego, Marka Domańskiego, Łukasza Ogórka, Anity Osuch, Grzegorza Przyborka, Macieja Rawluka i Dominiki Sadowskiej.

fotofestiwal.com

Agnieszka Chojnacka, "Yosemite"