Widok wystawy "Skontrum", Królikarnia, fot. Nicolas Grospierre

MAGAZYN STUDYJNY

23.08–6.09 | Warszawa, Królikarnia


Królikarnia zaprasza na cykl oprowadzań po pałacowym parku i magazynach Muzeum Rzeźby. W jego na co dzień nieudostępnianych publiczności zbiorach znajdują się m.in. ekspresyjne rzeźby Aliny Szapocznikow, awangardowa praca Katarzyny Kobro, eleganckie marmurowe posągi Henryka Kuny, olbrzymie drewniane stwory Jerzego Beresia, geometryczne stalowe konstrukcje Henryka Stażewskiego, a także surrealistyczne sztandary Władysława Hasiora. Pierwszy ze spacerów będzie poświęcony Parkowi Rzeźby, drugi – zbiorowi prac z XX i XXI wieku, a trzeci – kolekcji rzeźb patrona Muzeum, Xawerego Dunikowskiego.

www.krolikarnia.mnw.art.pl