Miia Autio: Variation of White, Grand Prix Fotofestiwal 2018. © Miia Autio

Ludzka natura

21.06 – 1.07 | Łódź, wiele lokalizacji


17. międzynarodowe święto fotografii skupia się na jednym z klasycznych tematów, jakim jest natura. Jak fotografuje się ją w epoce antropocenu oraz globalnego kryzysu ekologicznego? Z tymi pytaniami zmierzą się zaproszeni artyści i kuratorzy, którzy nie tylko dokumentują wpływ cywilizacji na środowisko, ale także rozpatrują zależności człowieka i natury z perspektywy etyki i władzy, przedstawiając różne podejścia do zagadnień ekologii. Zobaczymy między innymi głośny i wielokrotnie nagradzany projekt dotyczący giganta branży spożywczej Monsanto autorstwa Mathieu Asselina, będący wynikiem kilkuletniej pracy śledczej i reporterskiej. O Grand Prix Fotofestiwalu zawalczy 10 finalistów wyłonionych spośród 630 zgłoszeń nadesłanych z 59 krajów. Ich zdjęcia ukazują między innymi osoby z albinizmem, które cierpią z powodu dyskryminacji, nowojorskie metro i korzystających z niego ludzi czy członków mniejszości narodowych, etnicznych lub religijnych urodzonych, dorastających i uczących się w Niemczech.

fotofestiwal.com