Dominika Kowynia, "Lekcja", 2016, fot. materiały prasowe

LUDZIE Z PIASKU

12 – 26.05 | Kraków, Widna


Obrazy Dominiki Kowyni są efektem powracania pamięcią do dzieciństwa – czasu, który artystka spędziła w Libii, czekając na powrót do Polski. Zamglone wspomnienia odtwarza na płótnie, posiłkując się zdjęciami z domowego archiwum. Wśród fotografii, oprócz zdjęć rodziny, Kowynia znalazła portrety Libijczyków, którzy kiedyś starali się o wizę pozwalającą na przyjazd do Polski. Doświadczenie życia poza ojczyzną i oczekiwania na zmianę miejsca i kraju zamieszkania są przyczynkiem do poruszenia tematyki aktualnej sytuacji migracyjnej na świecie. Kuratorka wystawy, Marta Lisok, podkreśla monumentalność obrazów, których bohaterowie „wydają się uwięzieni w zdziczałej geometrii otoczenia, nawiedzanego regularnie przez spóźnionych zbieraczy przeszukujących zgliszcza szkół, porzucone domostwa i ogrody”.

facebook.com/WidnaMuseolab

Dominika Kowynia, "Libia 1", fot. archiwum prywatne artystki