Monika Pich: Czysta sprawa, No Budget Show, Owińska niedaleko Poznania, 2017

Konteksty redystrybucji

25.05 – 1.06 | Poznań, różne lokalizacje


Poznań Art Week, mający na celu odkrywanie i konsolidację prężnie rozwijającego się środowiska artystycznego, poszerza swoją formułę. Ogłoszono open call dla galerii na realizację wystawy związanej z hasłem przewodnim festiwalu, czyli odmienianą przez wiele przypadków redystrybucją. Wydarzenie jest też sceną prezentacji debiutów, chociażby kolektywu fotograficznego Oprócz. Dawny hotel Polonez stanie się natomiast terenem działań młodych kuratorów i artystów pod nazwą Triple Bed, Double Scotch, One Pair of Shoes, a także koncertów, wykładów i spotkań. Warto zwrócić uwagę na kuratorowaną przez Roberta Kuśmirowskiego akcję NBS (No Budget Show) w kompleksie opuszczonych budynków Okrąglaki nad jeziorem Lucień. To prowokacyjny manifest tworzony przez profesjonalistów i amatorów, który odwołuje się do kontekstu miejsca, wskazując jednocześnie na kwestię finansowania sztuki w przestrzeni publicznej. Festiwal włącza także w swój program wystawę końcoworoczną poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego, podsumowującą pracę ponad 140 pracowni działających na tej uczelni.

poznanartweek.com