Slavs and Tatars, Gut of Gab (Sękowski), 2018. Fot. Klemens Renner / Albertinum, Drezno

Kolektyw u steru

czerwiec – wrzesień 2019


Znamy już kuratorów przyszłorocznego 33. Biennale Grafiki w Lublanie. To międzynarodowy kolektyw artystyczny Slavs and Tatars. Byli oni uczestnikami poprzedniego wydarzenia, które rolę kuratora przypisało samym artystom. Uwypuklenie szeroko pojętej transformacji to jedno z głównych założeń samego Biennale. Od swojego założenia w 1955 uległo wielu przemianom na polu treści, struktury, stanowiąc nie tylko swojego rodzaju narzędzie propagandowe, ale i papierek lakmusowy polityki zagranicznej byłej Jugosławii. Przyszłoroczni kuratorzy w swojej praktyce artystycznej także zajmują się polityką i mitem, geografią i granicą, tożsamością i tradycją, a wszystko zanurzają w eklektyczno-synkretyczno-badawczym sosie. Kolejnym generatorem kontekstów jest budynek, w którym odbywa się święto grafiki – dawna fabryka cukru, która w czasach swojej świetności była symbolem nowoczesności technologicznej, a dziś otwiera się na sztukę współczesną.

mglc-lj.si