Anna Zagrodzka, z cyklu "Kolekcja"

KOLEKCJA

13.06–2.07 | Warszawa, Fundacja Archeologia Fotografii


Anna Zagrodzka – absolwentka biotechnologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz fotografii w Filmówce – w swoich pracach bada związki między nauką i sztuką. W Kolekcji zgłębia metodykę nauczania zagadnień z historii sztuki w oparciu o barwne diapozytywy, przyglądając się slajdom ze zbioru utworzonego w latach 70. przez wykładowców. Bada również aparaturę wykorzystywaną podczas zajęć. Analizowana przez Zagrodzką kolekcja liczy obecnie około 20 tysięcy reprodukcji i obejmuje całokształt wiedzy o sztuce przekazywanej studentom. Artystka analizuje przemiany barwne zachodzące w strukturze najwcześniej wykonanych diapozytywów, podpatruje zachowania opiekunów kolekcji i prezentuje materiał wizualny z dwóch wybranych wykładów przygotowanych na bazie tego zbioru.

www.faf.org.pl