Źródło: www.artscouncilmalta.org/opportunities/28

KIERUNEK: ZACHÓD

Zgłoszenia do 18.09


Urząd Kanclerza Austrii we współpracy z KulturKontakt Austria ogłasza nabór na rezydencje artystyczne w Wiedniu i Salzburgu. 50 miesięcznych i trzymiesięcznych stypendiów – obejmujących zakwaterowanie, koszty życia i dostęp do studia – zostanie przyznanych twórcom sztuk wizualnych, pisarzom oraz tłumaczom poniżej 40. roku życia. O rezydencję nie mogą ubiegać się osoby, które brały już udział w programach rezydencyjnych KulturKontakt Austria, Urzędu Kanclerza Austrii lub Federalnego Ministerstwa Nauki, Sztuki i Kultury.
 

 

www.artists-in-residence-austria.at