Adelina Cimochowicz, bez tytułu, kadr z wideo

Jak się czujesz?

27.01–3.03.2018 | Bytom, Kronika


Punktem wyjścia pierwszej solowej prezentacji Adeliny Cimochowicz jest irracjonalny lęk wynikający z braku zaufania do samej siebie. Kompulsywne sprawdzanie, czy wszystkie urządzenia w domu zostały wyłączone, a okna i drzwi zamknięte, rodzi zmęczenie i frustracje, którym z pomocą przychodzi smartfon i robienie dokumentacji z czynności dokonanych. Względny spokój i rosnąca kolekcja zdjęć to oznaki podejmowanej walki z przedmiotami i z samą sobą. Na wystawie cyfrowe pliki materializują się i stają obiektami, które prezentują to, w jaki sposób przedmioty codziennego użytku sprawują władzę nad swoimi użytkownikami. Tytuł Jak się dziś czujecie? to nawiązanie do internetowych społeczności, których użytkownicy, bez względu na szerokość geograficzną, płeć, rasę czy zawód, dzielą się swoimi lękami i poszukują osób podobnych do siebie w odmętach wirtualnej społeczności. Na wystawie będzie można zobaczyć także Muzeum Nerwicy (nagrodzone Grand Prix na Festiwalu Młode Wilki), czyli stworzoną z pomocą użytkowników wspomnianych wcześniej grup internetowych z Wenezueli, Pakistanu, Wielkiej Brytanii, Polski i Węgier kolekcję materiałów wizualnych, które są pomijane i spychane na margines „prywatności”.

www
FB