Tomasz Kulka, Idolatria, fot. materiały prasowe

IDOLATRIA

do 4.03 | Warszawa, Propaganda


Jeszcze do 4 marca w warszawskiej Propagandzie można oglądać wystawę najnowszych prac Tomasza Kulki. Tytułowa idolatria, inaczej bałwochwalstwo, to oddawanie czci przedmiotom wyobrażającym bóstwa. Kulka przenosi rozważania religijne na grunt sztuki, pokazuje związki tych dwóch sfer, a przede wszystkim ujawnia jak często nasze podejście do dzieł sztuki przypomina rodzaj kultu. Artysta w przewrotny sposób uświadamia nam mechanizmy postrzegania rzeczy. Jego prace, wykonane tradycyjnymi technikami, do złudzenia przypominają święte obrazy. Jednak, jak czytamy w opisie wystawy, „fantastyczne sceny kaźni, nie odnoszą się do żadnych, nawet apokryficznych tekstów. Próżno szukać w nich konkretnych symboli religijnych, czy też cytatów ze świętych obrazów. Pozłacane brzegi prac nie świadczą o sakralnej treści, a ich przedziwne kształty nie wynikają z chęci dopasowania do wolnego miejsca w kaplicy”.

galeriapropaganda.com