Dmitri Moor: Śmierć światowemu imperializmowi, 1920, Ze zbiorów Davida Kinga (Tate Museum)

Historia wizualna Rosji Radzieckiej

8.11.2017 – 18.02.2018 | Londyn, Tate Modern


W tym roku przypada setna rocznica rozpoczętej w październiku i zakończonej w listopadzie rewolucji, podczas której bolszewicy dokonali przewrotu zbrojnego w Rosji. Rebelia zapoczątkowała przebudowę życia codziennego, kultury i społeczeństwa i ostatecznie doprowadziła do powstania Związku Radzieckiego. Nową kulturę wizualną, nowe przedmioty, a także architekturę będącą narzędziem transformacji starego porządku tworzyli artyści tacy jak El Lissitzky, Gustav Klutsis, Dmitrij Moor czy Nina Vatolina. Wystawa w Tate obejmuje te plakaty propagandowe, druki i fotografie, które są mniej znane i nierzadko noszą znamiona państwowej cenzury. Główną jej część stanowi kolekcja Davida Kinga, którą londyńska galeria przejęła po śmierci fotografa.

tate.org.uk