jeden z pięciu prototypów fot. dzięki uprzejmości autora projektu

HAWANA - RADYKALNA REWITALIZACJA


Iwo Borkowicz zwyciężył w konkursie Fundacji Mies van der Rohe na najlepszy dyplom z dziedziny architektury, urbanistyki i projektowania krajobrazu obroniony między 2015 a 2016 rokiem w Europie. Jego propozycja jest odpowiedzią na kryzys mieszkaniowy na Kubie. Architekt, na podstawie dwumiesięcznych badań terenowych, opracował projekt zakładający symbiotyczną relację pomiędzy budownictwem socjalnym opartym na kooperatywach mieszkaniowych a modelem rozproszonego turyzmu. Biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na miejsca noclegowe dla turystów podróżujących do Havany, Borkowicz zaprojektował stworzenie budynków łączących funkcje mieszkaniowe z hotelowymi. Wynajmowane pokoje, zapewniłyby źródło dochodu dla mieszkańców i pozwoliły w krótkim czasie spłacić pożyczkę zaciągniętą na budowę domów. Każdy z pięciu przedstawionych prototypów uwzględnia przestrzenie wspólne na parterze i dachu, lokale dla sprzedawców ulicznych oraz zakłada możliwość łatwego łączenia i zmiany funkcji z jednostek mieszkaniowych na hotelowe. Architekt podkreśla rolę samych mieszkańców w procesie decydowania o wyglądzie i rozmieszczeniu ich przyszłych mieszkań a także znaczenie wykorzystania lokalnych materiałów i sposobów zdobienia (rękodzieło, kolorystyka). Projekt przypomina nowatorskie pomysły rewitalizacji przestrzeni miejskich i nowe wzorce rozbudowy miast, które Justin McGuirk opisuje w wydanej przez nas książce Radykalne Miasta.

willhavana.wordpress.com