MIEJSKI KOLAŻ

Sfotografowałem budynki w dużych polskich miastach, które wydają się być nie na swoim miejscu. Punktem wyjścia była próba zrozumienia danej społeczności poprzez sposób, w jaki jej członkowie tworzą własne otoczenie.

INTERPRETACJE SWETRÓW

Ostatnio porządkowałem swoje stare archiwum i natknąłem sie na szkic do obrazu Bóg się gniewa, była na nim narysowana inna postać mężczyzny z kulą lodu (gradu). To dowód, że „artysta rozwijał pomysł kompozycji obrazu w licznych szkicach”.

Strony