Aneta Grzeszykowska: "Negative Make-Up (Orange)", 2016, dzięki uprzejmości galerii Raster

GŁOWA, SKÓRA, TWARZ

1.04 – 20.05 | Warszawa, Raster


Zestawienie dorobku wybitnej dokumentalistki Zofii Rydet z konceptualnymi, kreacyjnymi pracami Anety Grzeszykowskiej wydaje się wyborem nieoczywistym. Obie artystki „spotkały się” jednak już dekadę temu w bytomskiej Kronice, gdzie ich twórczość połączył wątek obsesyjnej rejestracji codzienności. Tym razem punktem wyjścia dla ich wspólnej wystawy zatytułowanej Głowa, skóra, twarz stała się refleksja nad wizerunkiem kobiety – kluczowa dla praktyki Grzeszykowskiej, w przypadku autorki Zapisu socjologicznego rzadko jednak podejmowana. Wydobycie wątku feministycznego, dotychczas praktycznie nieobecnego w dyskursie krytycznym o Rydet, na pewno stanie się ciekawym tropem dla dalszych badań nad jej archiwum. Szczególnie w kontekście pokazywanych w Rastrze prac, gdzie mniej znane obiekty fotograficzne z cyklu Przemiany czy portrety kobiet z serii Czas przemijania dialogować będą z najnowszymi dziełami Grzeszykowskiej.

rastergallery.com