Wojciech Zamecznik, bez tytułu, 1963. © J. & S. Zamecznik / Fundacja Archeologia Fotografii

Fotografiści

8.11.2017–29.01.2018 | Paryż, Centre Pompidou


Ostatnie studia nad twórczością Wojciecha Zamecznika (dotychczas kojarzonego raczej z polską szkołą plakatu) pozwoliły spojrzeć na jego dorobek z nowej perspektywy. Wątki foto-graficzne w praktyce tego autora – związki między projektowaniem a fotografią właśnie – stały się tematem jego ubiegłorocznej wystawy w Zachęcie i towarzyszącej jej publikacji. Tym razem Zamecznik pojawia się w kontekście międzynarodowym w towarzystwie postaci takich jak William Klein i Gérard Ifert. Pokaz przygotowany przez paryskie Centre Pompidou zestawia eksperymentalne prace tych trzech artystów, ukazując bliskie relacje przede wszystkim między powojennym projektowaniem graficznym a fotografią. Charakterystyczna ekspresja, zamiłowanie autorów do innowacyjnego wykorzystania światła, koloru czy kompozycji z jednej strony wskazują na czerpanie z wciąż wówczas żywej tradycji Bauhausu, z drugiej zaś pokazują pewne wspólne doświadczenie kulturowe społeczeństwa przemysłowego – mimo życia po dwóch stronach żelaznej kurtyny.

centrepompidou.fr