FORMY

Font roboczo nazywa się FORMY, ponieważ został zaprojektowany dla Fundacji Form i Kształtów. Inspiracją dla niego była wydana w czasach Polski Ludowej książka Technika liternictwa – podręcznik dla rzemieślników zajmujących się produkcją szyldów i tabliczek informacyjnych. Litery są proste, wyraźne i czysto geometryczne – nie przeszły żadnej korekcji kształtu ani zabiegów poprawiających czytelność. Wszystkie są wykreślone w najprostszy sposób, według jednego schematu, podobnie jak odręczne pismo techniczne. Font posiada tylko duże litery.

Robert Czajka - absolwent Wydziału Malarstwa warszawskiej ASP (2002). Pracuje jako projektant grafiki użytkowej i ilustrator. Uprawia również malarstwo. W latach 2008–2010 współwydawca i projektant grafiki kwartalnika „Czarodziejska Kura”. W roku 2010 założył firmę Ringo (ringoringo.pl).