Dom w Szuminie, fot. Jakub Certowicz, 2015

FORMA OTWARTA

27.05 – 26.08 | Warszawa, Szumin


Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie już od trzech lat opiekuje się drewnianym domem w Szuminie nad Bugiem, gdzie od końca lat 60. mieszkali Zofia i Oskar Hansenowie. Ci, którzy na własnej skórze chcieliby doświadczyć teorii Formy Otwartej, będą mogli odwiedzić dom Hansenów podczas ośmiu, organizowanych przez MSN, bezpłatnych wycieczek. Budynek, należący do Iconic Houses Network, jest modelowym przykładem „otwarcia architektury na współtworzenie jej przez jej użytkowników” – nastawiony na proces, stanowi tło dla wydarzeń z życia jego mieszkańców. Architektura drewnianego domu płynnie łączy wnętrze i zewnętrze, a „ szczególną atmosferę domu współtworzą ślady działalności i pasji jego mieszkańców”. Zapisy na wycieczki z przewodnikiem, zarówno dla dorosłych jak i rodzin z dziećmi, ruszają 20 maja. 

artmuseum.pl