Flagowa sprawa

20.06 | Warszawa


Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy Teatr Powszechny w Warszawie zachęca do wywieszenia na budynkach warszawskich instytucji publicznych międzynarodowej flagi uchodźców. Pomarańczowa flaga z czarnym paskiem, zaprojektowana przez artystkę syryjskiego pochodzenia, Yarę Said, metaforycznie odnosząca się do kamizelki ratunkowej, jest symbolem solidarności ze wszystkimi, którzy zmuszeni są uciekać z rodzimych krajów i ryzykują wyczerpującą podróż w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Instytucje kultury, uczelnie, urzędy, biura największych partii politycznych i związki wyznaniowe powinny nadawać ton debacie publicznej i propagować demokratyczne wartości: szacunek dla odmienności, dbałość o ludzką godność, empatię i obywatelską odpowiedzialność. Dlatego obok realnej pomocy niesionej uchodźcom, równie istotne stają się projekty artystyczne i edukacyjne na rzecz solidarności i tolerancji.

Flagę można zamówić w sekretariacie Teatru Powszechnego – telefonicznie (nr 22 818 15 75) lub mailowo (sekretariat@powszechny.com)