Danwen Xing fotografuje artystów Zhanga Huana i Ma Liuminga podczas performansu Trzeci kontakt, 1995

Dziennik chińskiej awangardy

do 7.01.2018 | Warszawa, Muzeum na Pańskiej


Dziennik autorstwa Danwen Xing to zbiór fotografii dokumentujących środowisko chińskiej awangardy od 1993 roku. Reżyserzy, malarze, performerzy i muzycy, których wizerunki i aktywność zapisywała na zdjęciach Xing, to pokolenie ludzi urodzonych w latach 60., a więc w trakcie rewolucji kulturalnej, wchodzących w dorosłość w trakcie politycznej odwilży lat 80., a twórczo aktywnych w czasie protestu na placu Tiananmen. Wystawę można więc potraktować nie tylko jako zapis losów artystycznego podziemia, ale także jako lekcję najnowszej historii Kraju Środka, opowiadaną z perspektywy borykających się z trudnościami i nierzadko zepchniętych poza margines artystów różnych dziedzin. Na fotografiach Xing zobaczymy Pekin i organizowaną tam komunę East Village, a także prześledzimy słabiej zapisane w powszechnej świadomości środowisko twórcze Kantonu, z działającą w nim Big Tail Elephant Group.

artmuseum.pl