Jakub Julian Ziółkowski, kadr z filmu „Święty Ogień", Phuc Am Village, 2016

Dynamika ciągłej przemiany

11.05–02.09 | Warszawa, Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski


Święte Nic to wystawa Jakuba Juliana Ziółkowskiego, która prezentuje nowe prace artysty. Ceramika, rzeźby, obrazy i instalacje powstały w znacznej części podczas kilkumiesięcznego pobytu w Hanoi w Wietnamie, we współpracy z artystką Hyon Gyon. Nawiązują do fenomenu „przeobrażenia”, najstarszego i działającego na styku magii i religii fenomenu. Metaforyczny kosmos pełen jest odniesień do obiektów kultu. Ziółkowski jest fenomenalnym obserwatorem rzeczywistości, tłumionych przez ludzi emocji i instynktów oraz wnikliwie analizuje wszechświat. Posiada szerokie czasowo i przestrzennie spojrzenie – często zaczyna od genezy wszechświata, a kończy na detalach związanych z jego postępującym wynaturzeniem i rychłą dezintegracją.

u-jazdowski.pl