Bownik: bez tytułu

BEZ TYTUŁU

7.07–27.08 | Gdańska Galeria Miejska


Prace Bownika pokazywane są zwykle w cyklach związanych postkonceptualnym kluczem – można je nazwać projektami badawczymi poświęconymi różnym kulturowym fenomenom, pełnymi, erudycyjnych przypisów, odwołań oraz gier z fotograficznymi konwencjami. Co się stanie, gdy rozbijemy ten dobrze nam znany porządek? Wystawa Bez tytułu łamie wszelkie narracje i strategie towarzyszące powstawaniu dzieł Bownika, a także nawyki percepcyjne ich odbiorców. Prezentowane w jej ramach serie prac zostają podzielone na pojedyncze obrazy, a następnie poddane rekontekstualizacji oraz reinterpretacji.

www.ggm.gda.pl