Bohdan Lachert: projekt kompletu mebli z wyeksponowaną Rzeźbą abstrakcyjną (1) Katarzyny Kobro (1924) na biurku, 1926. Ze zbiorów Muzeum Architektury we Wrocławiu

Awers i rewers

24.11.2017 – 2.04.2018 | Wrocław, Muzeum Architektury


Bohdana Lacherta przedstawiać nie trzeba – to jeden z najwybitniejszych i najbardziej znanych polskich architektów awangardowych, przez ponad dekadę tworzący z Józefem Szanajcą duet architektoniczny. Zorganizowana w 30. rocznicę jego śmierci wystawa Awers/rewers. Architekt Bohdan Lachert ma jednak ambicje ukazania jego dokonań w jeszcze szerszym kontekście. Dlatego obok najbardziej znanych realizacji z okresu międzywojennego zobaczymy mniej znaną twórczość powojenną – dopiero takie całościowe spojrzenie pozwala bowiem przedstawić Lacherta jako artystę konsekwentnie realizującego idee modernizmu. Tytułowy awers twórczości to jeden z pierwszych awangardowych budynków w Warszawie, czyli dom Lacherta z 1928 roku, zrealizowany przy ulicy Katowickiej 9. Rewers odsyła z kolei do zaprojektowanego zaraz po wojnie i nigdy niezrealizowanego studialnego domu atrialnego, wyprzedzającego o dekadę współczesne mu propozycje. Opowieść o Lachercie zostanie zbudowana poprzez projekty i rysunki architektoniczne, fotografie archiwalne, makiety, rzeźby, prototypy i patenty mebli, okładki książek, teksty architekta, wywiady oraz materiały filmowe.

ma.wroc.pl