Maria Lassnig: "Zwei Arten zu sein (Doppelselbstporträt) [Two Ways of Being (Double Self-portrait)]", 2000 © Maria Lassnig Foundation

AUTOPORTRET Z PĘDZLEM

15.07–15.10 | Warszawa, Zachęta


Retrospektywa austriackiej artystki Marii Lassnig (1919–2014), jednej z najbardziej oryginalnych malarek XX wieku, obejmuje kilkadziesiąt wielkoformatowych obrazów odzwierciedlających jej wieloletnią fascynację ludzkim ciałem i autoportretem. Ekspozycja kładzie nacisk na zainteresowanie artystki „świadomością ciała” — terminem tym określała swoje zaangażowanie w transponowanie doświadczeń cielesnych na gesty malarskie i przelewanie na płótno realistycznych przedstawień samego ciała. Wśród pokazywanych prac znalazło się wiele autoportretów z całego 70-letniego okresu pracy twórczej malarki, począwszy od Autoportretu ekspresyjnego z 1945 roku, aż po powstały pod koniec jej życia Autoportret z pędzlem (2010–2013). Obrazy, których bohaterką jest sama artystka, ukazują kruchość ciała ludzkiego, proces starzenia się i upływ czasu.

www.zacheta.art.pl