RADYKALNE NAUCZANIE W ARCHITEKTURZE

Radykalne nauczanie to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez prof. Beatriz Colominę i doktorantów Wydziału Architektury Uniwersytetu Princeton. Przedmiotem ich badań są eksperymenty dydaktyczne, które odegrały kluczową rolę w ewolucji dyskursu i praktyki architektonicznej drugiej połowy XX wieku. 

ARCHITEKTURA JAKO KATALIZATOR ZDARZEŃ

W jaki sposób edukacja i myśl architektoniczna podejmuje wątki związane z krytyką społeczną? Jakie eksperymentalne metody nauczania architektury stosowane są dziś i czy mają one już jakieś przełożenie na otaczającą nas przestrzeń?

Strony