STYL W PRZEMYŚLE

Nic w naszych „modernistycznych” czasach nie może być bardziej niewdzięczne i złośliwe niż patrzenie darowanemu koniowi modernizmu w zęby. Mimo wszystko uważam, że należy to zrobić z myślą o przyszłych korzyściach.Nic w naszych „modernistycznych” czasach nie może być bardziej niewdzięczne i złośliwe niż patrzenie darowanemu koniowi modernizmu w zęby. Mimo wszystko uważam, że należy to zrobić z myślą o przyszłych korzyściach.Nic w naszych „modernistycznych” czasach nie może być bardziej niewdzięczne i złośliwe niż patrzenie darowanemu koniowi modernizmu w zęby. Mimo wszystko uważam, że należy to zrobić z myślą o przyszłych korzyściach.

KOMU HAKUJEMY MIASTO?

Nierobienie niczego, blokowanie przepływów czy konstruowanie firewalli wydaje się dziś znacznie bardziej subwersywne niż hakowanie. Czasem tylko powstrzymanie się od zmian pozwala ocalić zróżnicowane style życia – rozumiane jako konkurujące uniwersalia. Prawo do miasta powinni mieć także ci, którzy nie czytali Lefebvre’a.

NIEPRZEWIDYWALNA ARCHITEKTURA SAKRALNA

Architektura polskich kościołów posoborowych oraz ich liczba wyróżniają Polskę w skali globalnej. Z Kubą Snopkiem, współtwórcą poświęconego im projektu Architektura VII Dnia, rozmawia Magda Roszkowska.

RADYKALNE NAUCZANIE W ARCHITEKTURZE

Radykalne nauczanie to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez prof. Beatriz Colominę i doktorantów Wydziału Architektury Uniwersytetu Princeton. Przedmiotem ich badań są eksperymenty dydaktyczne, które odegrały kluczową rolę w ewolucji dyskursu i praktyki architektonicznej drugiej połowy XX wieku. 

ARCHITEKTURA JAKO KATALIZATOR ZDARZEŃ

W jaki sposób edukacja i myśl architektoniczna podejmuje wątki związane z krytyką społeczną? Jakie eksperymentalne metody nauczania architektury stosowane są dziś i czy mają one już jakieś przełożenie na otaczającą nas przestrzeń?

Strony