KOMU HAKUJEMY MIASTO?

Nierobienie niczego, blokowanie przepływów czy konstruowanie firewalli wydaje się dziś znacznie bardziej subwersywne niż hakowanie. Czasem tylko powstrzymanie się od zmian pozwala ocalić zróżnicowane style życia – rozumiane jako konkurujące uniwersalia. Prawo do miasta powinni mieć także ci, którzy nie czytali Lefebvre’a.

NIEPRZEWIDYWALNA ARCHITEKTURA SAKRALNA

Architektura polskich kościołów posoborowych oraz ich liczba wyróżniają Polskę w skali globalnej. Z Kubą Snopkiem, współtwórcą poświęconego im projektu Architektura VII Dnia, rozmawia Magda Roszkowska.

RADYKALNE NAUCZANIE W ARCHITEKTURZE

Radykalne nauczanie to wieloletni projekt badawczy prowadzony przez prof. Beatriz Colominę i doktorantów Wydziału Architektury Uniwersytetu Princeton. Przedmiotem ich badań są eksperymenty dydaktyczne, które odegrały kluczową rolę w ewolucji dyskursu i praktyki architektonicznej drugiej połowy XX wieku. 

ARCHITEKTURA JAKO KATALIZATOR ZDARZEŃ

W jaki sposób edukacja i myśl architektoniczna podejmuje wątki związane z krytyką społeczną? Jakie eksperymentalne metody nauczania architektury stosowane są dziś i czy mają one już jakieś przełożenie na otaczającą nas przestrzeń?

Strony