Living-Garden House. Projekt: Robert Konieczny – KWK Promes. Fot. KWK Promes

Architektura kontemplacyjna

6.07–18.08 | Berlin, Architektur Galerie


Vita contemplativa to termin, który odnajdziemy już u Arystotelesa i Epikura, jego rozwinięcie w pismach Tomasza z Akwinu w średniowieczu, a w XX wieku u Hanny Arendt. To sposób bycia oparty na kontemplacji i refleksji, zmierzający do osiągnięcia równowagi. Wystawa w berlińskiej Architektur Galerie, która obiera to pojęcie za tytuł, przywołuje ów zakorzeniony w kulturze europejskiej termin poprzez prezentację budynków trzech architektów. Christoph Hesse z Niemiec, Robert Konieczny z Polski oraz Snorre Stinesssen z Norwegii tworzą projekty poszukujące równowagi, odwołujące się jednocześnie do wspólnego doświadczenia, ale też do indywidualnych historii – zarówno twórców, mieszkańców, jak i lokalizacji. Dlatego właśnie wystawa nie koncentruje się na domach jednorodzinnych na bogatych przedmieściach dużych miast, ale na miejscach zamieszkania ludzi głęboko zakorzenionych w swoich rodzinnych okolicach, którzy podjęli świadomą decyzję, aby mieszkać w małej społeczności i dzięki temu rozwijać swoje pomysły i kreatywność.

architekturgalerieberlin.de