BĘDZIE TYLKO GORZEJ

Do walki o nowe społeczeństwo czas najwyższy zaprząc kulturę! Jej rola wydaje się kluczowa – tymczasem trzymana dotąd w sidłach ludzi grających w obcej drużynie służyła niestety wyłącznie ośmieszeniu cennych wartości. Oto kilka postulatów, by w sztuce i kulturze, a z czasem i w całym społeczeństwie, było już tylko gorzej.

OZNAKI DOBREJ PROFESJONALIZACJI

Sam entuzjazm obywateli nie wystarczy i tu widzę rolę dla NGO-sów jako koordynatorów różnych oddolnych i partycypacyjnych inicjatyw. W ogóle wydaje mi się, że warto byłoby zastanowić się nad standaryzacją oczekiwań wobec tego sektora. Organizacje się tego boją, bo taki proces oczyszcza pole, pokazuje, co jest niepotrzebne, przestarzałe, gdzie są luki, a odnowa nie jest naszą silną stroną - mówi badacz trzeciego sektora Marek Rymsza

WPŁYW ANONIMOWEJ KOBIETY

Przeglądam twarze osób uznanych przez „Time” za najbardziej wpływowe w 2016 roku: ponad Gaelem Garcią Bernalem i po skosie od Idrisa Elby znajduję okładkę książki. Trąci nieco zglobalizowanym kiczem (morze, skały, melancholia i dzieci motyle), ale satysfakcja z oglądania bezczelnej powieści Elleny Ferrante rozbijającej uporządkowany rytm prezentacji celebryckich fizjonomii – jest.

WIZUALNOŚĆ I KLASA ŚREDNIA

Chcę pokazać mechanizm wytwarzania i upowszechniania wyobrażeń na temat klasy średniej, cechujących się w tym przypadku – w sytuacji nagłej zmiany społecznej, ekonomicznej i politycznej – złudną obietnicą dostępności dla wszystkich - deklaruje Magda Szcześniak w książce Normy widzialoności. Tożsamość w czasach transformacji

RZEŹNIA NEOKLASYCZNA

Powieść Flanagana jest, owszem, szlachetna i klasyczna – ale w ten specyficzny sposób, w jaki szlachetne i klasyczne są wszystkie inne meble robione na wzór historyczny.

PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI

Kompletnie nieistotne stają się realne potrzeby, które mogłyby być realizowane przez trzeci sektor, gdyż ten skupiony jest na pozyskiwaniu środków z funduszy na cele zadekretowane przez władzę - mówi Cezary Miżejewski, członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

PATA-SAMODZIELNOŚĆ

Patainstytucje są owocami radykalnego pragmatyzmu: powstają w odpowiedzi na problemy i potrzeby, których rozwiązanie czy zaspokojenie nie jest możliwe w ramach oficjalnych struktur. 

THINGS I'LL MISS ABOUT TOKYO

Tokyo is not only the largest city on Earth but also something truly spectacular and it’s the very first place I’ve been to that I have absolutely no qualms calling a Great City. Sorry New York.vnsdo;kjvnpsdoiu;vTokyo is not only the largest city on Earth but also something truly spectacular and it’s the very first place I’ve been to that I have absolutely no qualms calling a Great City. Sorry New York.

ZA MUNDUREM PANNY SZNUREM

Lubię czasem przypomnieć sobie, że naziści to coś więcej niż skonwencjonalizowane obecnie w masowej wyobraźni eleganckie mundury i zimne spojrzenia.

Strony