Kalendarz kieszonkowy na 1969 rok, jeden z trzech zabranych przez emigranta, Stefana Ulmana. Ze zbiorów Muzeum POLIN

50 lat po Marcu

9.03 – 24.09 | Warszawa, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN


Półwiecze wydarzeń Marca ‘68 to okazja do przypomnienia przyczyn, przebiegu i skutków antysemickiej kampanii, w wyniku której z naszego kraju wygnano około 13000 Polaków pochodzenia żydowskiego. Historię tamtych czasów i konkretnych osób przybliża wystawa Obcy w domu. Wokół Marca ‘68, której centralną częścią jest metaforyczna instalacja nawiązująca do ówczesnego kształtu Dworca Gdańskiego w Warszawie – tam bowiem miały miejsce pożegnania. Wydarzenia te poznamy poprzez wywiady historii mówionej, opowiedziane przez osoby, które tych rozstań doświadczyły. Inna sekcja opowiada o życiu uchodźców po opuszczeniu Polski, a „Archiwum Marca” zawiera przedmioty związane z pożegnaniami i wyjazdami. Są to między innymi walizka, dokument podróżny wydawany emigrantom z Polski z adnotacją o prawie wyjazdu (bez powrotu), książka z dzieciństwa zabrana na emigrację do Szwecji, a także spis mienia rodziny, który sprawdzali celnicy, niekiedy kwestionując prawo do wywozu rzeczy uznanych za zbyt nowe. Uzupełnieniem tej zróżnicowanej narracji są działania współczesnych artystów. Wystawie towarzyszy program wydarzeń, a przedsięwzięcie, oprócz edukacyjnego i upamiętniającego wydźwięku, ma także przypominać i uświadamiać o wciąż aktualnych konsekwencjach bierności w sytuacjach dyskryminacji, ksenofobii i naruszania praw człowieka.

polin.pl