RZEŹNIA NEOKLASYCZNA

Powieść Flanagana jest, owszem, szlachetna i klasyczna – ale w ten specyficzny sposób, w jaki szlachetne i klasyczne są wszystkie inne meble robione na wzór historyczny.

RADYKALNA KARTOGRAFIA W DZIAŁANIU

Współczesny artysta ma dość dziwny społeczny i egzystencjalny status: jest w nieustannym pogotowiu, trochę jak dziewiętnastowieczni robotnicy, którzy wędrowali za pracą, sprzedając moc przerobową własnych ciał - mówią członkowie kolektywu Bureau d'Etudes

ARTYSTA NA ZASADACH PAŃSTWA

„Nie chodzi mi o przyciągnięcie uwagi środowiska akademickiego czy krytyków sztuki, ale o wprowadzenie w życie zmian” – mówi Amy Balkin, artystka dążąca do wpisania atmosfery na listę dziedzictwa UNESCO

PRZYSZŁOŚĆ SPÓŁDZIELNI

Kompletnie nieistotne stają się realne potrzeby, które mogłyby być realizowane przez trzeci sektor, gdyż ten skupiony jest na pozyskiwaniu środków z funduszy na cele zadekretowane przez władzę - mówi Cezary Miżejewski, członek Ogólnopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Socjalnych

PIŁKA I WŁADZA

Zakładanie alternatywnych klubów przez kibiców piłkarskich to próba odwrócenia potężnego trendu kapitalizacji relacji społecznych, powrotu do modelu piłki jako gry zarządzanej oddolnie i demokratycznie. Można wprawdzie powiedzieć, że to tylko piłka, ale chyba lepiej im kibicować, bo ich walka o kluby jest jedną z wielu potyczek na froncie wojny z kapitałem o odzyskanie świata!

PRAWO W RUCHU

Migrację można rozumieć w kontekście prawa autorskiego, a to z kolei mogłoby ułatwić procedurę ubiegania się o azyl - mówi Agnieszka Kilian, kuratorka i prawniczka.