LOKALNA GLOBALNOŚĆ

Alicja Wysocka jako Alfa Omegi w Afryce i Brazylii realizuje projekty wymiany doświadczeń i umiejętności. W ten sposób wraz z szewcem z Nairobi uszyła serię butów, a z krawcową z Rio – ubrania, które można kupić w Polsce

STRZELANKA PIERWSZOOSOBOWA

„Jestem paleontologiem, który wygrzebuje kości dinozaurów i ustawia je w muzeum. Kośćmi są dla mnie prace innych artystów”. Mariusz Tarkawian o wymierających gatunkach, planie trzydziestoletnim i symulowanych bitwach nad Pacyfikiem.

KRÓLESTWO ZE WZGÓRZA

Podczas tegorocznego festiwalu Narracje sztuka stała się narzędziem wydobywania tła na pierwszy plan; pokazywania, że okoliczności są de facto „fabułą”, której dotąd nie dostrzegaliśmy.

ARCHITEKTURA DLA KOSMOSU

W architekturze szukam takich momentów, gdy przestrzeń pozwala ujawnić się formie społecznej, a ta z kolei zdolna jest do wytworzenia momentu wzniosłości - tłumaczy architekt Jacek Damięcki, którego wystawę monograficzną "Makroformy" można oglądać w Zachęcie.

NOWOCZESNY KRAJOBRAZ WIEJSKI

Na wsi sojusze między grupami społecznymi wychodzą jakoś samoistnie. To jest taka partycypacja w sztuce przez codzienność - mówią Iza Redman-Zalewska i Marcin Zalewski, współtwórcy Nowego Ciepła - festiwalu sztuki w przestrzeni Nowego Miasta Lubawskiego.